DOĞRU ALTLIK SEÇİMİ İLE KÜMES, AHIR VE HAYVAN BARINAKLARININ REFAHINI ARTIRABİLİRSİNİZ.

Araştırmacılar, kokularla mücadele etmek ve amonyak seviyelerini azaltmak için ahırlarda ve yemliklerde doğal zeolitlerin nasıl uygulanabileceğini incelediler. Bu ortamlardan yayılan kokular genellikle gübre işleme veya depolama tesislerinden kaynaklanan amonyak ve kükürt bileşiklerinden kaynaklanır (Lemay, 1999). Amonyak, her ikisi de çiftlik hayvanlarının, atların ve kümes hayvanlarının genel sağlığını tehlikeye atabilecek onarım yolları ve mukoza zarlarında neden olduğu stres ve tahriş nedeniyle ek zorluklar ortaya çıkarır (Ullman ve diğerleri, 2004).

Mumpton (1985) tarafından yapılan bir araştırma, bir domuz yetiştirme tesisinin zeminlerine ayda 25 ton zeolit ​​serpmenin aşırı sıvı atığı emdiğini ve dışkıdaki nem içeriğini azalttığını bulmuştur. Binalar kuru, temiz ve önemli ölçüde daha az kokulu olarak tanımlandı.

Koelliker et al. havadaki amonyak konsantrasyonlarını azaltmak için kümeslerde zeolit ​​kullanımını inceledi. Esasen, araştırmacılar, amonyak yüklü havayı, ince (1.17 ila 2.36 mm) ve kaba (2.36 ila 4.70 mm) zeolit ​​boncukları tutan altı istiflenmiş tepsi üzerinden geçirmelerine izin veren bir cihaz yaptılar. Cihaz, 1 saniyelik bir temas süresinde amonyağın yüzde 15 ila 45’ini çıkardı (Ullman, 2004).

Kithome ve ark. (1999) ayrıca zeolitin amonyak buharlarını azaltmada etkili olduğunu bulmuştur. Araştırmacılar, kümes hayvanlarının dışkılarına doğal zeolit ​​(ağırlık olarak yüzde 38) eklediler ve amonyak kaybında yüzde 44’lük bir azalma sağladılar. Ek bir fayda olarak, zeolit ​​ile muamele edilen dışkılar, amonyak şeklinde atıktan salınmadığı için daha yüksek nitrojen seviyeleri içeriyordu (Ullman, 2004).

Karamanlis et al. (2008) 5.200 etlik piliçten oluşan bir grup zeolit ​​ile desteklenmiş fesleğen diyeti ve ayrıca yatak malzemesi olarak kullanılan talaş ile karışık zeolit ​​besledi. Çalışmanın amacı, klinoptilolitin etlik piliçlerin performansı ve altlıklarının kalitesi üzerindeki etkisini incelemekti.

Sonuçlar, zeolit ​​diyeti ve yatak takımı kullanan tavukların daha hızlı büyüdüğünü (p<0.05) gösterdi ve bilim adamları, altlık örneklerinde organik içerik seviyesinde bir düşüş kaydetti. Genel olarak, altlıktaki ortalama amonyak konsantrasyonu, diğer piliç gruplarıyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha düşüktü.

Araştırmacılar, yem ve yatak takımlarına klinoptilolit zeolit ​​eklenmesinin altlığın büyümesi ve kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır (Karamanlis ve diğerleri, 2008).

Awesome Work

Related Post

×