0

Your Cart

No products in the cart.
Eri Madencilik | Sadece Yerli Sadece Organik

Erimaden Hoşgeldiniz

info@erimaden.com

Hammaddelerimiz

ZEOLİT KLİNOPTİLOLİT

Sulu Alümino Silikat Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşmuş bir mineraldir.

SEPİYOLİT

Sulu magnezyum silikat Yüksek absorpsiyon özelliği, porozitesi, kristal morfolojisi ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle oldukça kıymetli ve kaynakları kısıtlı olan bir mineraldir.

KAOLİN

Alüminyum hidrosilikat Kristal yapılarına göre yapılan kil sınıflandırmalarında, eş boyutlu ve bir yönde uzamış olanlar kaolinit grubu olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. En çok kağıt ve seramik üretiminde kullanılmaktadır.

BENTONİT

Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

Toptan Satış: Endüstriyel uygulamalar, yem katkı, hayvan altlığı ve çevresel uygulamalar için dökme ve big bag çuval ile sepiyolit, zeolit klinoptilolit ve kaolin.

×