Hammaddelerimiz

ZEOLİT KLİNOPTİLOLİT

Milyonlarca yıl önce, volkanların patlaması ile ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz suları ile kimyasal reaksiyona girmesi sonucu oluşmuş bir mineraldir.

SEPİYOLİT

Sulu magnezyum silikat Yüksek absorpsiyon özelliği, porozitesi, kristal morfolojisi ve fizikokimyasal özellikleri nedeniyle oldukça kıymetli ve kaynakları kısıtlı olan bir mineraldir.

KAOLİN

Alüminyum hidrosilikat Kristal yapılarına göre yapılan kil sınıflandırmalarında, eş boyutlu ve bir yönde uzamış olanlar kaolinit grubu olarak diğerlerinden ayrılmaktadır.

BENTONİT

Alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşur.

Doğal mineralleri endüstriyel operasyonlar, yem katkısı, hayvan altlığı ve çevresel uygulamalar için dökme ve big bag çuval ile hizmetinize sunuyoruz.

×